Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Abakus

Abakus

Priča o abakusu počinje u Mezopotamiji, s kamenčićima u pijesku. Kroz dugi period ideja je putovala kontinentom da bi u Japan stigla u Edo periodu. Svećenici u hramovima u tom su periodu djecu učili čitanje, pisanje i računanje na abakusu. Iz tih je škola krenuo razvoj japanskog obrazovanja, a valja napomenuti i da je u najvećim ekonomijama istočne Azije (Kina, Japan, Tajvan, Koreja) abakus još uvijek dio nastave u većini škola. Zbog načina na koji se koristi, mogu ga koristiti i predškolska djeca da bi se upoznala s idejom brojeva, što je u Japanu u zadnje vrijeme postao trend. Po načinu na koji se koristi  držimo da je  abakus predivan „mentalni sport“ za djecu svih uzrasta.

Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi  da u fizičkom svijetu vide i nauče dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi. Djeci su brojevi puno bliži  kad ih mogu vizualizirati, a to im pomaže u pripremi onog što slijedi kasnije (računanju u glavi). Iz iskustva onih koji su već uključeni u ovakvu edukaciju djece, zaključuje se da je djeci zabavno učiti, ali se i natjecati u brzom rješavanju zadataka jer ih motivira da svaki put pokušaju dati više od sebe. Srž razvoja vještina računanja na abakusu je u činjenici da pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju te čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji .

Nositelji programa: Certificirani  odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su stekli znanje potrebno za dobivanje diplome Soroban trener. Certifikat za provedbu dobile su  završetkom edukacije prema priručniku Japanske međunarodne Soroban organizacije (JISA-e), autora Shungo Koa, mentora i supervizora Soroban akademije u Republici Hrvatskoj.

Obratite nam se...

Naš je dječji vrtić mjesto u kojem dijete ima mogućnost proživjeti svoje djetinjstvo u čitavoj svojoj punini.

Kontaktirajte nas