Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Dokumentacija

Ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića Mali istraživač iznosi 800,00 eura. Participacija roditelja ovisi o iznosu subvencije grada u kojem dijete ima prebivalište.

  • Postupak upisa u Dječji vrtić Mali istraživač započinje popunjavanjem obrasca za predbilježbu
  • Stručni tim vrtića će Vas potom kontaktirati o mogućem upisu i kako biste dogovorili termin inicijalnog razgovora (s roditeljima i djetetom)
  • Prije samog razgovora potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju za upis i uplatiti utvrđenu naknadu za obradu dokumentacije 
  • Nakon obavljenog razgovora i utvrđivanja mogućnosti upisa djeteta potpisuje se ugovor

Preduvjet za upis djeteta u Dječji vrtić 'Mali istraživač' je uredna procijepljenost. Ako kod djeteta postoje kontraindikacije na cjepivo, te roditelj za to ima potvrdu liječnika, upis je moguće ostvariti ako to stručni tim procijeni na inicijalnom razgovoru (sukladno Programu zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima, NN 105/02 i 55/06).

Obratite nam se...

Naš je dječji vrtić mjesto u kojem dijete ima mogućnost proživjeti svoje djetinjstvo u čitavoj svojoj punini.

Kontaktirajte nas