Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Tko smo mi

Tko smo mi

Dječji vrtić "Mali Istraživač" otvoren je 2013. godine u novom stambenom kompleksu Bundek Centra. Nalazi se u namjenski građenom prostoru za potrebe smještaja djece rane i predškolske dobi. Vrtić je podijeljen u dvije kuće - kuća Tintilinića i kuća Baltazara, koje imaju bogato opremljene prostore odgojnih skupina i dva dječja igrališta opremljena spravama za aktivan boravak na zraku.

Ukupna površina unutrašnjeg prostora za smještaj djece je 1100 m2. U neposrednoj blizini vrtića nalazi se istoimeno jezero, prava oaza prirode usred grada. Bundek, s punim pravom, nosi status jednog od najljepših parkova grada s uređenim šetnicama, parkovima i zelenim površinama, koje mi koristimo u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom.  

Vizija razvoja Dječjeg vrtića "Mali istraživač" usmjerena je na poticanje razvoja slobodnog, samopouzdanog, snalažljivog i odgovornog djeteta koje kreativno i kritički razmišlja. Uloga naših praktičara nije samo pripremiti dijete za školu, već stvoriti dobre temelje za život. Iskustvo nam potvrđuje da rana i predškolska dob djeteta nisu tek pripremne faze za život u odraslosti, već zasebna životna cjelina sa svojim vrijednostima i kulturom. Uvažavajući tu istinu, stvorili smo vrtić u kojem dijete živi djetinjstvo u svoj svojoj punini.

Naš vrtić je laboratorij u kojem svako dijete ima mogućnost življenja svoga djetinjstva na njemu prihvatljiv način.

Osnivačica Vrtića stručna je djelatnica koja je svoj odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi, nakon 28 godina, odlučila nastaviti u privatnom dječjem vrtiću simboličnog imena „MALI ISTRAŽIVAČ“. Tijekom svoje odgojno-obrazovne prakse u Gradskom vrtiću, znanstveni krugovi Grada Zagreba uočavaju rezultate njenog praktičnog rada, zbog čega 2008. godine dobiva Nagradu Grada Zagreba za inovativnost i najbolje ostvarene rezultate u radu na području ranog odgoja i obrazovanja.

Temeljne postavke kurikuluma Dječjeg vrtića "Mali istraživač" oblikovane su u istraživalačkoj suradnji praktičara sa znanstvenicima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom proteklih 10 godina zajedničkog rada i dalje smo sustavno osvještavali kvalitetu postojećih spoznaja, kontinuirano mijenjajući svoju odgojno-obrazovnu praksu, istovremeno transformirajući sebe i svoj profesionalni identitet. Drugim riječima, od temeljne smo ideje stvarali kontekst zajedničkog istraživanja i učenja, prepoznatljiv po otvorenosti prema novim znanjima i daljnjem unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada s djecom, na način da ih doživljavamo kao ravnopravne partnere u odgojno-obrazovnom procesu.

Ovaj pristup odgojno-obrazovnom radu s djecom danas je prepoznat među mnogim roditeljima kao inovativan i hvale vrijedan. Posebnost u našem djelovanju vezana je uz doživljaj djeteta i umijeće organizacije prostora, kako bi on postao fluidan i višefunkcionalan. Naši su prostori oblikovani po mjeri djeteta; svojim položajem, veličinom i prilagodljivošću u cijelosti odgovaraju pristupu djetetu rane dobi kakav želimo, pristupu u kojem naglasak stavljamo na učenje činjenjem te neposrednim iskustvom. To je pristup u kojem prostor predstavlja drugog odgajatelja, čime nudi mogućnost kretanja, puno poticaja i slobodu korištenja svega što je u prostoru te pruža djetetu mogućnost na samostalan izbor načina i uvjeta pod kojima se može igrati. Svime navedenim, zaključujemo da dijete u našem vrtiću ima sve preduvjete, odnosno uvjete življenja, da se osjeća kao kod kuće.

U našem djelovanju uvijek nastojimo ići naprijed i mijenjati se, kako bi održali posebnost koja nas izdvaja i po kojoj smo prepoznatljivi u Gradu Zagrebu i šire.

Povijest našeg vrtića

2022

KREĆEMO S NTC PROGRAMOM

Prvi u Hrvatskoj dobili smo verifikaciju za provedbu NTC programa. 

2021

ODOBREN EU PROJEKT

Ostvarili smo suradnju s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbi osmišljenog projekta "Korak naprijed".

2020

ULAZAK U ERASMUS+ PROJEKT

Ulazimo u Erasmus+ program s ciljem usavršavanja i obogaćivanja vlastitih znanja odgojno-obrazovne prakse, postignuvši zavidno drugo mjesto na razini Republike Hrvatske s ostvarenih 98 bodova.

2019

KREĆEMO S ABACUS PROGRAMOM

Prvi u Hrvatskoj dobili smo verifikaciju za provedbu ABACUS programa. 

2016

PRIZNANJE U KATEGORIJI SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA

Udruga poslovnih žena "KRUG" dodjeljuje osnivačici Vrtića, Ljiljani Vukšić,  priznanje za poduzetnicu godine u kategoriji socijalnog poduzetništva.

2015

OTVARANJE KUĆE BALTAZAR

Sukladno sve većem interesu roditelja za upisom djece u ovu Ustanovu otvaramo novi objekt – KUĆU BALTAZARA, veličine 580 m2. Kuća Baltazara prihvatila je 6 mješovitih skupina djece u dobi od tri godine do polaska u školu. 

2014

POČETAK SURADNJE S DR. RAJOVIĆEM

Stalna težnja za novim saznanjima povezuje nas s dr. Rankom Rajovićem, autorom NTC sustava učenja. Radi se o inovativnom programu koji pomaže djeci da u što većoj mjeri dosegnu svoje biološke potencijale.

2013

VRTIĆ OTVARA SVOJA VRATA

Pet inovativnih žena, koje su se prepoznale upravo u Dječjem vrtiću „Izvor“, pronašle su prostor po mjeri djeteta koji je svojim položajem, veličinom i prilagodljivošću u mogućnosti podržati odgojno-obrazovni pristup djetetu rane dobi kakav su željeli. 

Zašto odabrati nas

Poticajno okruženje

Poticanje slobodnog, samopouzdanog, snalažljivog i odgovornog djeteta koje kreativno i kritički razmišlja. 

Prostor po mjeri djeteta

Otvoreni i poticajni prostori, opremljeni pomno odabranim materijalima i didaktičkim igračkama.

NTC sustav učenja

Razvoj viših misaonih procesa, pažnje, kreativnosti, samostalnosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Humanistički pristup djetetu

Poštivanje i prihvaćanje različitosti i usmjerenost na individualne potrebe djeteta.

Interakcija djece različite dobi

Obiteljsko okruženje u kojem djeca različite dobi čineći i surađujući uče te konstruiraju znanje i razumijevanje.

Kompletan stručni tim

U svakom trenu na raspolaganju djeci i roditeljima su naša pedagoginja, psihologinja, logopedinja i zdravstvena voditeljica.

Obratite nam se...

Naš je dječji vrtić mjesto u kojem dijete ima mogućnost proživjeti svoje djetinjstvo u čitavoj svojoj punini.

Kontaktirajte nas