Dječji vrtić Mali istraživač
Sva potrebna dokumentacija

Sva potrebna dokumentacija

Upisi i dokumentacija

Upisi

Ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića Mali istraživač iznosi 3. 600,00 kuna. Participacija roditelja ovisi o prihodovnom cenzusu roditelja. U ovisnosti o prosječnim prihodima po članu kućanstva određuje se iznos sufinanciranja roditelja te iznos sufinanciranja grada.

PRIHODOVNI CENZUS ZA DJECU KOJU SUFINANCIRA GRAD ZAGREB Mjesečni iznos sufinanciranja iz proračuna Grada Zagreba (po djetetu) Mjesečni iznos participacije  roditelja 
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 1.300,00 kn 2.300,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 1.450,00 kn 2.150,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 1.600,00 kn 2.000,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 1.750,00 kn 1.850,00 kn
KRAĆI PROGRAMI (u organizaciji Dječjeg vrtića Mali istraživač)
Mjesečna naknada za kraće programe je fiksna i ne ovisi o broju dana konzumacije navedenog programa
Sportski program od 3 god. do polaska u školu (3x tjedno)   300,00 kn
Sportski program za djecu od 2 do 3 godine (2x tjedno)   200,00 kn
Rano učenje učenja engleskog jezika   200,00 kn
Rano učenje njemačkog jezika   200,00 kn
Rano učenje talijanskog jezika   200,00 kn
Abakus/mentalna matematika   200,00 kn
Ritmika i ples   200,00 kn
Dramski program   200,00 kn
Usluge stručnih suradnika Dječjeg vrtića Mali istraživač
Logopedske usluge   120,00 kn
Usluge psihologa - Individualni rad s djecom i obitelji   200,00 kn

Dokumentacija za upis

Opća dokumentacija