Dječji vrtić Mali istraživač
Izbor njemu odgovarajućeg programa

Izbor njemu odgovarajućeg programa

Ukratko o programima

Pravo na autonomnost programa odgojno - obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi čini smisao postojanja pojedinog programa. Njihova posebnost osigurava programsku različitost i omogućava ostvarivanje prava djeteta na različitost i kroz izbor njemu odgovarajućeg programa. U skladu s temeljnim uvjerenjem kako dijete treba biti izloženo bogatstvu poticaja, odlučili smo da posebnost našeg pristupa odgojno - obrazovnom radu s djecom bude u ponudi različitih programa kojima će biti izložena sva djeca vrtića kako bi omogućili svakom djetetu odabiranje onog sadržaja koji mu odgovara (za koji ima interes). Svi ponuđeni programi (u sklopu redovitog 10 – satnog programa jednako kao i kraći programi koje provode vanjski suradnici Vrtića i iza čijih edukacija i odgojno - obrazovnog rada Osnivač odgovorno stoji) verificirani su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta