Dječji vrtić Mali istraživač
Ritmika i ples, klasični balet

Ritmika i ples, klasični balet

Kraći programi

Sportski program

Današnji životni stil kojeg karakterizira užurbanost dovodi do veoma niske zastupljenosti tjelesnih aktivnosti u našem životu, pa tako i kod djece predškolske dobi. Znajući da su tjelesne aktivnosti važan korak u prevenciji prekomjerne težine djeteta, deformacija lokomotornog sustava i od oboljenja krvožilnog sustava, a i sada, već brojna istraživanja iz područja kineziologije govore u prilog korisnosti, odn.potrebe za tjelesnim vježbanjem u djece predškolske populacije, potrebno je motivirati djecu od najranije dobi da budu fizički aktivna.  Stoga smo uveli sportski program u organizaciji zapo vrtića koji se temelji na potrebi djeteta za kretanjem putem igre i zabave kao osnovnoj aktivnosti djeteta u veseloj i opuštajućoj atmosferi bez naglašenih napora i opterećenja s krajnjim rezultatom. Sve to, uz poštivanje razvojnih karakteristika djece i razvojno primjeren program ima za svrhu poticanje cjelovitog razvoja djeteta.Provoditelj programa je zaposlenik vrtića, kineziolog Robert Bujanić.

Sportski program Sportski program Sportski program

Strukturirani engleski jezik

Ponuda strukturiranog oblika učenja ENGLESKOG JEZIKA posljedica je želje roditelja ali i našeg osobnog promišljanja. Zamišljen je kao nadopunu postojećem situacijskom učenju engleskog jezika u koji su od upisa uključena sva djeca u našem vrtićiu . Strukturirani oblik nudimo djeci u dobi od treće godine života do polaska u školi .

Izabrali smo OXFORDOV program ranog učenja engleskog jezika kao i radne listove koji prate ovaj program.

Program će se provoditi  svake godine od  rujna do lipnja  kroz 9 mjesečnih ciklusa (72 sata). Djeca će se u program uključivati  2x tjedno po 45 min.

Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač  koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak , usvajali znaje jezika do razine B2 i C1 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli  u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i engleskog programa.

Program ranog učenja talijanskog jezika

Razlozi zašto učiti TALIJANSKI JEZIK su mnogobrojni:

Talijanski jezik ubraja se u grupu romanskih jezika, službeni je jezik u nekoliko zemalja, a njime se koristi oko 70 milijuna ljudi. Peti je jezik po redu učenja stranih jezika u svijetu, što govori o velikom interesu za učenje i korištenje ovog stranog jezika. Dok su talijanska kultura i povijest ishodište umjetnosti, arhitekture, glazbe i kuhinje. Poznavanje stranih jezika neizbježna je sastavnica vremena u kojem živimo. Potreba odgoja za demokratizaciju osobito je važna, a pri tome strani jezici zauzimaju sve važnije mjesto. Razvoj novih medija i sredstava komunikacije doveo je do toga da danas prosječna osoba poznaje ljude diljem svijeta, da s njima komunicira, putuje, otkriva nove kulture, a pritom se komunikacija odvija na jeziku koji nije materinji.

Program ranog učenja talijanskog jezika će se provoditi  svake godine od  rujna do lipnja  kroz 9 mjesečnih ciklusa (72 sata). Djeca će se u program uključivati  2x tjedno po 45 min.

Materijal za učenje koji smo izabrali je Raccontami 1 libro koji će se kasnije nadopunjavati novim materijalima (u skladu s brzinom usvajanja talijanskog jezika svakog djeteta uključenog u ovaj program).

Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač  koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak , usvajali znaje jezika do razine B2  kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli  u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i talijanskog programa.

Program ranog učenja njemačkog jezika

Djeca u dobi do 8. godine života pokazuju maksimum za usvajanje jezika kao sredstva komunikacije, i maksimum sluha za jezičnu melodiju, predškolsko doba je optimalno vrijeme za upoznavanje stranog jezika, ali i njegove kulture. Budući da dijete ima želju za istraživanjem, spoznavanjem i učenjem, sustavno usvajanje svega pa i  stranog jezika treba započeti upravo u toj dobi. Stručnjaci lingvistike drže da je početak učenja stranog jezike prije 6. godine optimalan jer je prisutna sposobnost oponašanja pravilnog izgovora i usvajanja jezika bez stranog akcenta.

 

Razlozi zašto učiti njemački jezik su mnogobrojni, od sporazumijevanja s velikim brojem ljudi u Europi, njemački je najrasprostranjeniji materinski jezik u Europi i jedan od tri radna jezika Europske unije. Hrvatsku godišnje posjeti više od dva milijuna turista s njemačkog govornog područja, sve veći dio gospodarske suradnje Hrvatske odvija se s njemačkim govornim područjem, a na njemačkom govornom području nalazi se većina visokih učilišta i znanstveno-istraživačkih institucija u Europi.  Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa, kao i sve gore navedeno, osmišljen je kvalitetan program ranog usvajanja njemačkog jezika.

Provoditi  će se svake godine od  rujna do lipnja  kroz 9 mjesečnih ciklusa (72sata). Djeca će se u program uključivati  2x tjedno po 45 min.

Materijal za učenje koji smo izabrali  je  Meine Freunde und ich: Deutsch als Zweitsprache für Kinder. Arbeitsbuch mit Stickern + Audio-CD. 

Nositelji programa: Odgojitelji i psiholog Dječjeg vrtića Mali istraživač  koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak , usvajali znaje jezika do razine B2 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli  u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i njemačkog programa.

Program ranog učenja njemačkog jezika Program ranog učenja njemačkog jezika Program ranog učenja njemačkog jezika

Abakus

Priča o abakusu počinje u Mezopotamiji, s kamenčićima u pijesku. Kroz dugi period ideja je putovala kontinentom da bi u Japan stigla u Edo periodu (otprilike 1600-1850).

Svećenici u hramovima u tom su periodu djecu učili čitanje, pisanje i računanje na abakusu. Iz tih je škola krenuo razvoj japanskog obrazovanja, a valja napomenuti i da je u najvećim ekonomijama istočne Azije (Kina, Japan, Tajvan, Koreja) abakus još uvijek dio nastave u većini škola.

TKO GA PROVODI ?

Certificirani  odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su stekli znanje potrebno za dobivanje diplome Soroban trener. Certifikaz ta provedbu dobile su  završetkom edukacije prema priručniku Japanske međunarodne Soroban organizacije (JISA-e), autora Shungo Koa, mentora i supervizora Soroban akademije u Republici Hrvatskoj.

KOME JE NAMIJENJEN ?

Iako je namijenjen djeci, ni odrasle ništa ne sprječava u korištenju. Zbog načina na koji se koristi mogu ga koristiti i predškolska djeca da bi se upoznala s idejom brojeva, što je u Japanu u zadnje vrijeme sve više i trend. Po načinu na koji se koristi  držimo da je  abakus predivan „mentalni sport“ za djecu svih uzrasta.

KOJU KORIST IMA DIJETE KOJE SAVLADA VJEŠTINU RADA NA ABAKUSU ?

Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi  da mogu u fizičkom svijetu vidjeti i naučiti dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi. Djeci su brojevi puno bliži  kad ih mogu vizualizirati što im pomaže u pripremi onog što slijedi kasnije (računanju u glavi). Iz iskustva onih koji su već uključeni u ovakvu edukaciju djece zaključuje se da je djeci zabavno učiti ali se i natjecati se u brzom rješavanju zadataka jer ih motivira da svaki put pokušaju dati više od sebe (biti bolji). Srž razvoja vještina računanja na abakusu je u činjenici da pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji .

Abakus

Ritmika i ples

Cilj programa kreativnog plesa je približavanje plesne umjetnosti djeci kroz umjetnički doživljaj i izražavanje, stjecanje osnovnih znanja i vještina u plesu, otkrivanje i razvijanje plesne nadarenosti, poticanje stvaralaštva, te poticanje na međusobno uvažavanje i suradnju. Kroz program kreativnog plesa dijete razvija svoju kreativnost i maštovitost, sluh i ritam, te pamćenje i upoznaje se s osnovnim pojmovima u plesnoj umjetnosti. Putem ovog programa djeca će biti uvedena i u svijet glazbe, čime će razvijati daljnji senzibilitet za umjetnost i kulturu

Ritmika i ples Ritmika i ples Ritmika i ples

Klasični balet

Osmišljen na jednostavan i zabavan način kako bi omogućio djeci usvajanje znanja o baletnoj terminologiji, specifičnim kretanjima i tradiciji klasičnog baleta. Klasični balet razvija dječji smisao za estetiku pokreta, koncentraciju, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost, potiče međusobno uvažavanje i suradnju pokretom. Program klasičnog baleta za predškolsku dob čini bazu daljnjeg plesnog obrazovanja budući da je klasični balet temelj svih ostalih plesnih stilova

PROVODITELJI PROGRAMA: odgajateljice Dječjeg vrtića Mali istraživač koje imaju diplome Škole za klasični balet - plesač klasičnog baleta, dugogodišnje iskustvo u provedbi ovog programa kao plesni pedagozi i posebna priznanja na raznim natjecanjima.

Klasični balet Klasični balet Klasični balet

Dramski Program

Djeca su danas izložena raznim medijima od; televizije, interneta, mobitela koji često privlače veliku pažnju gledatelja, ne nudeći zapravo stvarno iskustvo i doživljaj. Nalaze se u ulogama pasivnog gledatelja.  Zato je važno djeci omogućiti vrijeme za maštanje, mirno razmišljanje, istraživanje svojih iskustva, kreativno stvaranje, aktivno kreiranje mogućih situacija, prerađivanje zbunjujućih i novih situacija i sl. Ideja organizacije DRAMSKOG PROGRAMA u vrtiću je omogućiti djetetu vrijeme za istraživanje i produbljivanje svojih iskustava te uživanje u kreativnom zanosu koji pruža scenska igra.

 

Pripremi umjetničkog konteksta treba pristupiti stručno, nudeći promišljeno bogatstvo raznih materijala i aktivnosti, jer upravo takvo okruženje djecu poziva na igru i stvaranje. Predmeti svakodnevne uporabe u trenu postaju poticaji i rekviziti kojima djeca nadograđuju svoju imitativnu – simboličku igru u igru uloga (kuhača može postati čarobni štapić, veliki sladoled,  prekrivač za lutke plašt, a kutija s čarobna škrinja s predmetima). Prihvaćanje djetetove prirodne kreativnosti, koje tijekom odgojno – obrazovnog procesa dijete izražava, treba pažljivo  njegovati, poticati i razvijati različitim oblicima izražavanja i stvaranja. Najveći značaj je u tome da dijete dobije dovoljno ljubavi, slobode, zabave i moći. Djeca koja kroz različite umjetničke aktivnosti kontinuirano uče različite modalitete verbalne i neverbalne komunikacije, upoznaju se s različitostima i njihovim vrijednosnim sustavima, kulturnim i civilizacijskim, lakše će i konstruktivnije prihvaćati i razumijevati zajednicu i sudjelovati u njenom životu.

Dramski Program Dramski Program Dramski Program

Logopedski tretmani

Kako bismo pružili što kvalitetniju uslugu prihvata povećali smo broj članova stručno razvojne službe našeg vrtića. Tako uz pedagoginju, psihologinju i zdravstvenog voditelja vrtića od veljače 2018.. godine imamo i  logopedinju Doru Pribanić.

Prisustvo logopeda u vrtiću višestruko je korisno jer je kao stručnjak ovog profila  kontinuirano uključena u ukupan odgojno-obrazovni proces kako bi pružili podršku odgojiteljima u dijelu logopedske procjene svakog polaznika našeg vrtića na području vještina socijalne komunikacije (združena pažnja, komunikacijske funkcije i sredstva), jezičnog razumijevanja, jezične produkcije, izgovora (artikulacija pojedinih glasova, tečnost, ritam i tempo govora), glasa i procjene pred- vještina čitanja i pisanja (fonološka svjesnost, imenovanje, grafomotorika, vizualna percepcija, pripovijedanje).

Zapošljavanje logopeda dodatno je  motivirano podrškom i  željom dijela roditelja da logopedsku procjenu i dijagnosticiranu potrebu logopedskih tretmana za određeno  dijete provodimo u okviru vrtića.  Naša Dora provodi  logopedske procjene sve upisane djece i predlaže stručno djelovanja u odnosu na postavljenu procjenu u izravnom kontaktu s roditeljima djeteta kojem je potreban određeni logopedski tretman.

Da li će se roditelj odlučiti navedene tretmane provoditi u vrtiću ili u nekoj drugoj specijaliziranoj ustanovi ovisi o osobnom odabiru roditelja na koji nikako ne utječemo.

Osobno smo mišljenja da logopedski tretmani :

  • Omogućavaju djeci da u jutarnjim satima kad su djeca motivirana i odmorna daleko lakše  pristupaju logopedskim tretmanima (u poznatom okruženju)

 

  • Omogućavaju roditeljima više slobodnog vremena budući da ne trebaju (nakon posla) voditi svoje dijete na potrebne logopedske tretmane koje je naša logopedinja stručno odradila  u vrijeme boravka djeteta u vrtiću
Logopedski tretmani