Dječji vrtić Mali istraživač
Program nudi načine prepoznavanja darovitosti

Program nudi načine prepoznavanja darovitosti

Redoviti 10-satni program

Obogaćen situacijskim učenjem stranog (engleskog) jezika za svu djecu upisanu u vrtić kroz uspostavu smislene komunikacije u smislenom kontekstu, prilagođenom dobi i kognitivnom razvoju djeteta u sklopu redovitog cjelodnevnog primarnog programa. Odgojitelji koriste poznate metode i situacijske pristupe potičemo djecu na aktivno učenje engleskog jezika i motiviramo na stjecanje novih znanja i vještina, pritom vodeći računa o njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Engleski jezik koristimo u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djeteta u vrtiću i to putem individualne komunikacije, u radu s manjim skupinama ili s većim brojem djece. Velika prednost ovako integriranog programa je mogućnost korištenja svakodnevnih životnih situacija i poticaja za učenje jezika (situacijsko učenje). Od osobite je važnosti naglasiti kako su naši odgajatelji vrsni govornici stranog jezika te se njime kontinuirano koriste u komunikaciji s djecom uz dodatnu potporu audiovizualnih, audio ili vizualnih sredstava.
PROVODITELJI PROGRAMA: Odgajatelji Dječjeg vrtića Mali istraživač (10 odgojitelja) s certifikatima o položenom B2 stupnju poznavanja engleskog jezika. U program postepeno uvodimo i NTC-SISTEM UČENJA (novi pristupučenju) u suradnji s dr Rankom Rajovićem u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i do detalja razrađen, primjenljiv u obitelji, predškolskim ustanovama i u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovitosti kod djece, njihove karakteristike i putove ka povećanju IQ, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Glavna poruka jest da uz stručne djelatnike vrtića i škole i roditelji pravim pristupom mogu pridonijeti razvoju kvocijenta inteligencije, te stvaralačkog i produktivnog mišljenja kod svoje djece, i to u razdoblju koje je najdinamičnije u razvoju mozga, a to je ono do sedme godine života zbog čega držimo da bi u provedbu ovog programa trebali biti uključeni svi roditelji djece Više o NTC sustavu na VIDEU.