Dječji vrtić Mali istraživač
Učenje kroz istraživanje

Učenje kroz istraživanje

Pristup djetetu - vizija razvoja

Vizija razvoja usmjerena je na poticanje razvoja slobodnog, samopouzdanog, snalažljivog i odgovornog djeteta koje kreativno i kritički razmišlja. Naša uloga nije pripremiti dijete za školu, već stvoriti dobre temelje za život. Istovremeno, ni rana ni predškolska dob djeteta nisu tek pripremne faze za život u odraslosti, već zasebna životna cjelina sa svojim vrijednostima i kulturom. Uvažavajući tu istinu, stvaramo vrtić u kojem se živi djetinjstvo u svoj svojoj punini. NAŠ ĆE VRTIĆ BITI LABORATORIJ u kojem će svako dijete, MALI ISTRAŽIVAČ, imati dobre temelje za življenje svoga djetinjstva na njemu prihvatljiv način.