Dječji vrtić Mali istraživač
Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti i događanja

 • Slikovnica za djecu - Korona Virus

  26. ožujak 2020.

  Dragi roditelji ovako na najjednostavniji način možete objasniti svome djetetu što je to korona virus. Više na linku za roditelje.

 • ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA U IZVANREDNIM UVJETIMA

  13. ožujak 2020.

  Poštovani roditelji,

  temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i  Gradonačelnika Grada Zagreba o zatvaranju vrtića i škola zbog smanjenja opasnosti širenja zaraze korona virusom boravkom u većim skupinama te ostvarivanjem fizičkih kontakata obavještavamo vas da dječji vrtići Grada Zagreba imaju obvezu organizirati dežurstva za sve roditelje koji nemaju nikakvu mogućnost smještaja djece izvan ustanove.

  Kako je danas petak i kako je potrebno napraviti organizaciju rada za naredni period molim da nam u najkraćem  mogućem roku (po primitku ankete) odgovorite na anketni upitnik putem linka

   

  Kako bi otklonili nekakve nedoumice dodatno pojašnjavamo :

  1. Da roditelji mogu /u slučaju hitne potrebe ili promjene planiranog /dovesti svoje dijete iako nisu najavili dolazak u ovoj anketi uz prethodnu najavu putem kontaktnih mailova
  2. Da će se dežurni prihvat djece u periodu od 16-27.3. organizirati u KUĆI TINTILINIĆA.  Molimo roditelje koji su naveli u anketi da će djeca dolaziti u navedenom periodu da danas preuzmu stvari svoje djece u garderobi kako bi ih u ponedjeljak u označenim ruksacima donijeli u garderobu kuće Tintilinića
  3. Da u navedenom periodu neće biti organizirana provedba svih kraćih programa zbog čega će se umanjiti njihova cijena za 50% predviđenog iznosa u mjesecu travnju
  4. Da se otkazuju sva planirana događanja (predstave, roditeljski) u navedenom periodu
 • INFORMACIJA O PROCIJEPLJENOSTI DJECE U DJEČJEM VRTIĆU MALI ISTRAŽIVAČ

  25. rujan 2019.

  Poštovani roditelji,

  temeljem upita koji ste nam proslijedili vezano uz trenutna događanja i objavu manje epidemije ospica u gradu Zagrebu zbog koje smo svi opravdano zabrinuti dostavljam Vam informaciju kako se Dječji vrtić Mali istraživač u cijelosti pridržava Zakona o zaštiti pučanstvs od zaraznih bolesti (NN br. 79/07.113/08 i 43/09 , koji u svojim odredbama čl. 7,čl. 12 st. 1. (točka 8) i članka 40, st.1 (točka 1) određuje da svaka pravna i fizička osoba obvezna postupati u skladu s mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti određenih Zakonom i propisima RH.

   

  Ista odredba sastavnica je Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, br, 105/02,55/06 i 121/07)  . U članku 3 navedenog zakona određeno je da je upis djece u dječje vrtiće uvjetovan urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja.

  Iznimku čine djeca koja imaju kontraindikaciju za pojedina cijepljenja prema službenoj potvrdi nadležnog pedijatra. Izdavanje takve potvrde povlači medicinsku i kaznenu odgovornost pedijatra. Kao vrtić  podliježemo kaznenoj odgovornosti u slučaju prihvata djeteta koje ne ispunjava sve zakonske uvjete uza upis djeteta u naš odgojno obrazovni program  . Jedan od osnovnih uvjeta je obveza procijepljivanja djece prema kalendaru cijepljenja.

  Prije upisa u vrtić roditelji imaju obvezu dostaviti nam knjižicu procijepljenosti koju u kopiranom obliku pohranjujemo u zdravstvenu dokumentaciju djeteta . I koju prema potrebi moramo dati na uvid svim nadležnim institucijama koje skrbe o ovom obliku sigurnosti boravka djece u našem (i ostalim ) vrtićima. 

 • ABAKUS U MALOM ISTRAŽIVAČU

  24. lipanj 2019.

  Od jeseni 2019 našoj smo djeci ponudili program kreativnog usvajanja  matematičkih znanja  (osnovnih računskih operacija)  upotrebom  ABAKUS RAČUNALJKE. Programom  rada planirano obuhvaća djecu polaznike redovnog 10-satnog programa od navršene pete godine života do polaska u školu (predškolska skupina djece) . Program se provodi tijekom cijele pedagoške godine..

  ŠTO JE ABAKUS?

  Priča o abakusu počinje u Mezopotamiji, s kamenčićima u pijesku. Kroz dugi period ideja je putovala kontinentom da bi u Japan stigla u Edo periodu (otprilike 1600-1850).

  Svećenici u hramovima u tom su periodu djecu učili čitanje, pisanje i računanje na abakusu. Iz tih je škola krenuo razvoj japanskog obrazovanja, a valja napomenuti i da je u najvećim ekonomijama istočne Azije (Kina, Japan, Tajvan, Koreja) abakus još uvijek dio nastave u većini škola.

  TKO GA PROVODI ?

  Certificirani  odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su stekli znanje potrebno za dobivanje diplome Soroban trener. Certifikaz ta provedbu dobile su  završetkom edukacije prema priručniku Japanske međunarodne Soroban organizacije (JISA-e), autora Shungo Koa, mentora i supervizora Soroban akademije u Republici Hrvatskoj.

  KOME JE NAMIJENJEN ?

  Iako je namijenjen djeci, ni odrasle ništa ne sprječava u korištenju. Zbog načina na koji se koristi mogu ga koristiti i predškolska djeca da bi se upoznala s idejom brojeva, što je u Japanu u zadnje vrijeme sve više i trend. Po načinu na koji se koristi  držimo da je  abakus predivan „mentalni sport“ za djecu svih uzrasta.

  KOJU KORIST IMA DIJETE KOJE SAVLADA VJEŠTINU RADA NA ABAKUSU ?

  Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi  da mogu u fizičkom svijetu vidjeti i naučiti dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi. Djeci su brojevi puno bliži  kad ih mogu vizualizirati što im pomaže u pripremi onog što slijedi kasnije (računanju u glavi). Iz iskustva onih koji su već uključeni u ovakvu edukaciju djece zaključuje se da je djeci zabavno učiti ali se i natjecati se u brzom rješavanju zadataka jer ih motivira da svaki put pokušaju dati više od sebe (biti bolji). Srž razvoja vještina računanja na abakusu je u činjenici da pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji .

 • OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU PREDBILJEŽBI ZA MOGUĆI UPIS U DJEČJI VRTIĆ MALI ISTRAŽIVAČ (ped.godina 2019/2020)

  07. siječanj 2019.

  Poštovani svi

  Obaviještavamo Vas o početku roka dostave predbilježbi za upis djece u Dječji vrtić Mali istraživač . Rok dostave formulara je od 7.1.2019. do 28.2.2019. godine.

  U prvom tjednu ožujka (svi roditelji koji su dostavili predbilježbu) službeno će biti obaviješteni o mogućnostima prihvata i upisa djeteta u vrtić.

  Prednost pri upisu imaju :
  • djeca roditelja koji su već korisnici našeg programa
  • djeca roditelja koji su tijekom 2017/2018 dostavili predbilježbe za mogući upis

  Predbilježbe se mogu dostaviti na predviđenom formularuhttp://www.mali-istrazivac.hr/userfiles/pdfs/FPD.pdf koje roditelji mogu dostaviti

  • putem e-maila na ravnatelj@mali-istrazivac.hr

  • osobnim dolaskom u Upravu vrtića 
  http://www.mali-istrazivac.hr/gdje-smo)

  Nakon navedenog roka i dalje ćemo zaprimati i ažurirati predbilježbe, ali će upisi biti mogući ukoliko :
  • netko od roditelja čiji smo zahtjev zaprimili odustane od upisa
  • ne budemo popunili upisni kapacitet za 2019/2020. godinu u prvom (gore navedenom) roku