Dječji vrtić Mali istraživač
Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti i događanja

 • Naši prirodoslovci odslušali zadnju edukaciju prije ljetne stanke EU projekt „Korak naprijed“

  30. lipanj 2022.

  Stručna edukacija „Osvještavanje  prirodoslovca u sebi“, koja se provodi za naše odgojitelje i pedagoga, održana je 15.06.2022. u našem vrtiću po peti i ujedno zadnji puta prije ljetne stanke.  

  Do sada su naši odgojitelji- prirodoslovci  kroz ovu edukaciju imali priliku upoznati se s ulogom vodenih organizama u prirodi i njihovom značaju, sa spolnim i nespolnim razmnožavanjem biljaka te izradom herbarija i vrtnog jezerca. Svaka cjelina sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Posebno interesantna bila je izrada vrtnog jezerca, gdje su se  naši odgojitelji kroz praktični rad  upoznali  sa svim fazama izrade i održavanja vrtnog jezerca. Od prikupljanja materijala za izradu, upoznavanja s biljnim i životinjskim vrstama koje mogu nastanjivati jezerce do održavanja jezerca, a sve slijedeći osnovne ekološke principe.

  Sva stečena stručna znanja i vještine koristi ćemo u daljnjem radu našeg vrtića kroz odgojno obrazovni proces s djecom te za razvoj našeg novog odgojno obrazovnog programa Mali prirodoslovci.

  Stručna edukacija „Osvještavanje  prirodoslovca u sebi“  provodi se u sklopu EU projekta Korak naprijed, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program učinkoviti ljudski potencijali.

  Ukupna vrijednost projekta „Korak naprijed“ iznosi 2.935.003,01 KN.

  Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića s postojećih 10 na 12 sati odgojno obrazovnog rada, izmicanjem dežurnih skupina, a kroz kontinuirani odgojno obrazovni rad, u periodu od 6:30 do 18:30 sati.

  Dodatne informacije o projektu dostupne su putem sljedećih kontakata:

  Dječji vrtić “Mali istraživač”

  Ljiljana Vukšić, ravnatelj, voditelj projekta

  Mob : 099 444 888 1

  Email: ravnatelj@mali-istrazivac.hr

 • Razvoj STEM novog programa – EU projekt „Korak naprijed“

  18. svibanj 2022.

  U okviru EU projekta „Korak naprijed“ Dječji vrtić „Mali istraživač“ planira razviti novi odgojno obrazovni program STEM - Razvoj kompetencija djece iz područja informatike, programiranja i robotike. Na izradu novog programa potaknula nas je činjenica da bi u vremenu u kojem živimo STEM trebao biti neizostavan dio odgoja i obrazovanja djece od najranije dobi. Novi program STEM kojeg razvijamo potiče interdisciplinarni pristup u učenju, te potiče djecu da razmišljaju, istražuju i povezuju.

  Kako bismo što kvalitetnije razvili naš nov program  naši odgojitelji i stručni suradnik pedagog uspješno su završili edukaciju za provedbu programiranja i robotike koja je također financirana kroz projekt „Korak naprijed“.

  Ukupna vrijednost projekta „Korak naprijed“ iznosi 2.935.003,01 KN, a projekt sufinancira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Trajanje projekta je 20 mjeseci.

  Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića s postojećih 10 na 12 sati odgojno obrazovnog rada, izmicanjem dežurnih skupina, a kroz kontinuirani odgojno obrazovni rad, u periodu od 6:30 do 18:30 sati.

  Glavni očekivani rezultati koji će se postići projektom su:

  • uvedena usluga odgojno obrazovnog rada u produljenom radnom vremenu  za 217 djece
  • ojačani kapaciteti svih stručnih djelatnika i odgojitelja za rad s djecom
  • poboljšani materijalni uvjeti smještaja i boravka djece
  • razvijeno i izrađeno 5 novih posebnih programa kojima će se dodatno obogatiti odgojno obrazovni rad
 • Završena stručna edukacija logopeda za primjenu Reynell razvojne jezične ljestvice

  18. svibanj 2022.

  Naša logopedica uspješno je završila stručnu edukaciju za primjenu Reynell razvojne jezične ljestvice. Zahvaljujući stečenim znanjima moći će provesti detaljnu lingvističku analizu temeljem koje će dobiti važne informacije o razvoju dječjeg jezika.

  Ova edukacija omogućena je sufinanciranjem projekta „Korak naprijed“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, a kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika.  Ukupna vrijednost projekta „Korak naprijed“ iznosi 2.935.003,01 KN.

  Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića s postojećih 10 na 12 sati odgojno obrazovnog rada, izmicanjem dežurnih skupina, a kroz kontinuirani odgojno obrazovni rad, u periodu od 6:30 do 18:30 sati.

  Glavni očekivani rezultati koji će se postići projektom su:

  • uvedena usluga odgojno obrazovnog rada u produljenom radnom vremenu  za 217 djece
  • ojačani kapaciteti svih stručnih djelatnika i odgojitelja za rad s djecom
  • poboljšani materijalni uvjeti smještaja i boravka djece
  • razvijeno i izrađeno 5 novih posebnih programa kojima će se dodatno obogatiti odgojno obrazovni rad
 • Započele edukacije za jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika u okviru EU projekta „Korak naprijed“

  04. travanj 2022.

  U sklopu EU projekta „Korak naprijed“ Dječji vrtić „Mali istraživač“ započeo je s edukacijama za jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom.

  Prva edukacija pod nazivom „Osvještavanje prirodoslovca u sebi“ odnosi se na stjecanje znanja i vještina odgojitelja i pedagoga u području pravilnog utjecaja i brige o prirodi i okolini. Edukacija se sastoji od ukupno 10 tema /cjelina od kojih su do sada obrađene 2 teme tijekom veljače i ožujka, a na njima je sudjelovalo 12 odgojitelja i pedagog.  Stečena znanja i vještine, služiti će kao temelj za razvoj i kreiranje  novog programa „Mali prirodoslovci“ kojem će cilj biti razvijati pravilan odnos  prema prirodi, od najranije dobi kod djece, te suživot s prirodom.

  Drugoj stručnoj interaktivnoj edukaciji pod nazivom „Implementacija kurikuluma i podizanje kvalitete življenja djece u institucionalnom kontekstu“, prisustvovalo je 22 odgojitelja i 5 stručnih suradnika. Edukacija sadrži ukupno 6 modula, a do sada tijekom protekla 2 mjeseca odgojitelji i stručni suradnici kroz 2 susreta odslušali su 1. modul pod nazivom „Istraživanje prakse dječjeg vrtića iz perspektive praktičara-strategija promjene. Očekivani ishodi edukacije su: uspješnije razumijevanje kompleksnih situacija proizašlih iz prakse, razvoj spremnosti odgojitelja za prihvaćanje uloge istraživača i za stvaranje novih znanja nastalih u praksi, zajednički pristup u rješavanju problema koji proizlaze iz prakse, viša razina kompetencija u interpretaciji profesionalnog iskustva bolje uočavanje raskoraka između onog što se govori i onoga što se primjenjuje u praksi.

  Ukupna vrijednost projekta „Korak naprijed“ iznosi 2.935.003,01 KN, a projekt sufinancira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića s postojećih 10 na 12 sati odgojno obrazovnog rada, izmicanjem dežurnih skupina, a kroz kontinuirani odgojno obrazovni rad, u periodu od 6:30 do 18:30 sati.

  Glavni očekivani rezultati koji će se postići projektom su:

  • uvedena usluga odgojno obrazovnog rada u produljenom radnom vremenu  za 217 djece
  • ojačani kapaciteti svih stručnih djelatnika i odgojitelja za rad s djecom
  • poboljšani materijalni uvjeti smještaja i boravka djece
  • razvijeno i izrađeno 5 novih posebnih programa kojima će se dodatno obogatiti

   odgojno obrazovni rad

  Dodatne informacije o projektu dostupne su putem sljedećih kontakata:

  Dječji vrtić “Mali istraživač”

  Ljiljana Vukšić, ravnatelj, voditelj projekta

  Mob : 099 444 888 1

  Email: ravnatelj@mali-istrazivac.hr

 • Produljen rad vrtića Mali istraživač kroz sufinanciranje iz europskog socijalnog fonda

  28. siječanj 2022.

  Dana 13. siječnja 2022. Dječji vrtić “Mali istraživač” započeo je s provedbom projekta “Korak naprijed”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.935.003,01 kn, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  Sredstva dobivena ovim Projektom omogućit će:

  • ORGANIZACIJU RADA DJEČJEG VRTIĆA KOJI ODGOVARA POTREBAMA ZAPOSLENIH RODITELJA (produženi rad vrtića) te omogućava usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Nova usluga produljenog rada omogućava potpunu konzumaciju svih odgojno-obrazovnih sadržaja za svu djecu neovisno o vremenu dolaska u vrtić te obogaćivanje dodatnim sadržajima u produljenom radu vrtića.
  • PODIZANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA SVIH ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA u dijelu edukacije za provedbu niza razvojnih programa koji će se uvesti u redoviti odgojno-obrazovni rad s djecom.
  • STEM PROGRAM U VRTIĆU osmišljen kao niz zabavnih i edukativnih aktivnosti u STEM CENTRU kojima će se poticati inovativnost i kreativnost djece, logičko-matematičko mišljenje te usvajanje osnova digitalne pismenosti. Program će se provoditi tijekom 20 mjeseci i obuhvaćat će različita znanstvena područja: robotiku, programiranje i kodiranje, dizajn igrica, inovacije te znanstvene pokuse. Supervizor edukacija odgojitelja i stručnih suradnika je gosp. Nenad Bakić (https://www.ey.com/hr_hr/eoy/neovisni-ziri/nenad-bakic). Nabavku ukupne opreme kao i edukaciju ostvarit ćemo preko firme INOVALAB (https://inovalab.eu/en/who/we-are/) kojoj je osnivač Institut za razvoj i inovativnost mladih (https://croatianmakers.hr/hr/naslovnica/) koji provodi najveći nastavni STEM program u Europi.
  • MALI PRIRODOSLOVCI – Program održivog razvoja i zaštite okoliša koji će obuhvaćati svakodnevne aktivnosti kojima se djeci podiže razina svijesti o prirodi i našoj ulozi u njenom očuvanju. U tom kontekstu, organiziraju se razni ekološki projekti u kojem sudjeluju djeca. Ovaj razvojni projekt posebno će se baviti osvještavanjem djece, ali ii odraslih u očuvanju planeta Zemlje. Ovakve aktivnosti omogućavaju širenje informacije s djece na roditelje (odrasle u svom okruženju) kako bi shvatili važnost osobnog djelovanja. Edukator odgojitelja u navedenom programu jest biolog dr.sc. Igor Stanković.
  • RODITELJSKA POSLA - Razvojni program suradnje s roditeljima provodit će se kroz radionice. Krajnja svrha programa jest unaprijediti dobrobit i olakšati puni razvoj potencijala djeteta, što se postiže unaprjeđivanjem kvalitete obiteljskog okruženja u kojem dijete živi. Kako su roditeljeva ponašanja, misli i osjećaji glavna odrednica kvalitete obiteljskog okruženja, neposredna je svrha programa promicati dobrobit i razvojni potencijal roditelja, odnosno poduprijeti već postojeće te razvoj novih roditeljskih znanja, vještina, sposobnosti i odgovornosti (roditeljskih kompetencija). Podržavanje i proširivanje pozitivnih roditeljskih iskustava predstavlja težište programa. Svrha programa radionica za roditelje „Roditeljska posla“ jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima pomažu u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i njihovog djeteta. Stručni nadzor u provedbi ovih radionica ima Ana Mužak, psihologinja vrtića.
  • OSJETILNI SVIJET DJETETA I MI – Razvojni projekt putem kojeg ćemo, kroz razne aktivnosti, ostvariti svoj cilj - učenje temeljem vlastitog iskustva. Razvojni projekt koristit će sve resurse jer je senzorna integracija djeteta potaknuta svime što se događa oko njega. U svemu tome važno je pronaći "pravu mjeru“ stimuliranja. Procjenu uspješnosti uvijek ćemo tražiti u reakcijama djeteta koje nam jasno daje do znanja što ga veseli, a što ne. Provedbom ovih aktivnosti omogućit ćemo djetetu neposrednu vezu sa svijetom, priliku za istraživanje i upoznavanje svega što ga okružuje. Na taj će se način njegova osjetila maksimalno uvježbati i integrirati. U programu ćemo se koristiti nizom novih didaktičkih pomagala i specijaliziranom opremom (https://bit.ly/3H86shO; https://ar-sandbox.eu/) koju ćemo nabaviti iz sredstava ovog projekta.
  • SIGURNO DIJETE U SIGURNOM VRTIĆU - Razvojni program koji se zasniva na suradnji odgajatelja i stručnih suradnika s ciljem procjene postojeće sigurnosti djeteta u vrtiću i Izrade dodatnih protokola postupanja u rizičnim situacijama. Tijekom provedbe dogovorenih aktivnosti ovog razvojnog programa osnaživat ćemo dijete u odgovornom i samozaštitnom ponašanju (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranja nasilnom ponašanju, odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života, itd.), ali li i pružati podršku roditeljima u jačanju roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem sigurnog i sretnog odrastanja djeteta u vrtiću. Prvenstveno kroz njihovo informiranje o sigurnosno-zaštitnim programima u dječjem vrtiću te utvrđivanju prava, obaveza i odgovornosti svih sudionika sigurnog boravka djeteta u vrtiću.

  Cilj nam je navedene Programe verificirati pri nadležnom Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bismo obogatili odgojno-obrazovni rad novim obrazovnim programima.

  • Sredstva dobivena u okviru projekta „Korak naprijed“ omogućit će nam niz stručnih usavršavanja te nabavku osnovne opreme, didaktike, specijaliziranje didaktike i opreme te informacijsko-komunikacijsku tehnologiju za rad. Stručna usavršavanja odnose se na:
  • Stručnog suradnika psihologa u dijelu što kvalitetnije savjetodavne podrške roditeljima, a posebno roditeljima djece s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca) kroz naprednu edukaciju iz transakcijske analize (TA 202) s ciljem pružanja napredne i stručne podrške obiteljima, roditeljima i djeci u suočavanju s teškoćama u socijalnom, emocionalnom, kognitivnom i/ili fizičkom području života.
  • Stručnog suradnika logopeda i dijela odgojitelja na ERF-u s ciljem kvalitetnije podrške djeci s jezično-govornim poteškoćama (kao i njihovim roditeljima) kao i rada s djecom s poteškoćama u razvoju i njihovu inkluziju.
  • Stručnog suradnika pedagoga i svih odgojitelja s ciljem stjecanja novih i suvremenih znanja i pristupa u radu s djecom rane i predškolske dobi. Navedena znanja primjenjivat će se na svu upisanu djecu tijekom provedbe projekta u svakodnevnom radu s djecom (uključujući djecu s poteškoćama) te nastaviti provoditi i nakon što projekt završi.