Dječji vrtić Mali istraživač
Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti i događanja

 • INFORMACIJA O PROCIJEPLJENOSTI DJECE U DJEČJEM VRTIĆU MALI ISTRAŽIVAČ

  25. rujan 2019.

  Poštovani roditelji,

  temeljem upita koji ste nam proslijedili vezano uz trenutna događanja i objavu manje epidemije ospica u gradu Zagrebu zbog koje smo svi opravdano zabrinuti dostavljam Vam informaciju kako se Dječji vrtić Mali istraživač u cijelosti pridržava Zakona o zaštiti pučanstvs od zaraznih bolesti (NN br. 79/07.113/08 i 43/09 , koji u svojim odredbama čl. 7,čl. 12 st. 1. (točka 8) i članka 40, st.1 (točka 1) određuje da svaka pravna i fizička osoba obvezna postupati u skladu s mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti određenih Zakonom i propisima RH.

   

  Ista odredba sastavnica je Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, br, 105/02,55/06 i 121/07)  . U članku 3 navedenog zakona određeno je da je upis djece u dječje vrtiće uvjetovan urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja.

  Iznimku čine djeca koja imaju kontraindikaciju za pojedina cijepljenja prema službenoj potvrdi nadležnog pedijatra. Izdavanje takve potvrde povlači medicinsku i kaznenu odgovornost pedijatra. Kao vrtić  podliježemo kaznenoj odgovornosti u slučaju prihvata djeteta koje ne ispunjava sve zakonske uvjete uza upis djeteta u naš odgojno obrazovni program  . Jedan od osnovnih uvjeta je obveza procijepljivanja djece prema kalendaru cijepljenja.

  Prije upisa u vrtić roditelji imaju obvezu dostaviti nam knjižicu procijepljenosti koju u kopiranom obliku pohranjujemo u zdravstvenu dokumentaciju djeteta . I koju prema potrebi moramo dati na uvid svim nadležnim institucijama koje skrbe o ovom obliku sigurnosti boravka djece u našem (i ostalim ) vrtićima. 

 • ABAKUS U MALOM ISTRAŽIVAČU

  24. lipanj 2019.

  Od jeseni 2019 našoj smo djeci ponudili program kreativnog usvajanja  matematičkih znanja  (osnovnih računskih operacija)  upotrebom  ABAKUS RAČUNALJKE. Programom  rada planirano obuhvaća djecu polaznike redovnog 10-satnog programa od navršene pete godine života do polaska u školu (predškolska skupina djece) . Program se provodi tijekom cijele pedagoške godine..

  ŠTO JE ABAKUS?

  Priča o abakusu počinje u Mezopotamiji, s kamenčićima u pijesku. Kroz dugi period ideja je putovala kontinentom da bi u Japan stigla u Edo periodu (otprilike 1600-1850).

  Svećenici u hramovima u tom su periodu djecu učili čitanje, pisanje i računanje na abakusu. Iz tih je škola krenuo razvoj japanskog obrazovanja, a valja napomenuti i da je u najvećim ekonomijama istočne Azije (Kina, Japan, Tajvan, Koreja) abakus još uvijek dio nastave u većini škola.

  TKO GA PROVODI ?

  Certificirani  odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač koji su stekli znanje potrebno za dobivanje diplome Soroban trener. Certifikaz ta provedbu dobile su  završetkom edukacije prema priručniku Japanske međunarodne Soroban organizacije (JISA-e), autora Shungo Koa, mentora i supervizora Soroban akademije u Republici Hrvatskoj.

  KOME JE NAMIJENJEN ?

  Iako je namijenjen djeci, ni odrasle ništa ne sprječava u korištenju. Zbog načina na koji se koristi mogu ga koristiti i predškolska djeca da bi se upoznala s idejom brojeva, što je u Japanu u zadnje vrijeme sve više i trend. Po načinu na koji se koristi  držimo da je  abakus predivan „mentalni sport“ za djecu svih uzrasta.

  KOJU KORIST IMA DIJETE KOJE SAVLADA VJEŠTINU RADA NA ABAKUSU ?

  Abakus držimo korisnim alatom koji omogućava djeci predškolske dobi  da mogu u fizičkom svijetu vidjeti i naučiti dvije osnovne računske operacije (zbrajanje i oduzimanje) koje im postaju dobra podloga za savladavanje ostalih računskih operacija u školskoj dobi. Djeci su brojevi puno bliži  kad ih mogu vizualizirati što im pomaže u pripremi onog što slijedi kasnije (računanju u glavi). Iz iskustva onih koji su već uključeni u ovakvu edukaciju djece zaključuje se da je djeci zabavno učiti ali se i natjecati se u brzom rješavanju zadataka jer ih motivira da svaki put pokušaju dati više od sebe (biti bolji). Srž razvoja vještina računanja na abakusu je u činjenici da pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji .

 • OBAVIJEST O DOSTAVLJANJU PREDBILJEŽBI ZA MOGUĆI UPIS U DJEČJI VRTIĆ MALI ISTRAŽIVAČ (ped.godina 2019/2020)

  07. siječanj 2019.

  Poštovani svi

  Obaviještavamo Vas o početku roka dostave predbilježbi za upis djece u Dječji vrtić Mali istraživač . Rok dostave formulara je od 7.1.2019. do 28.2.2019. godine.

  U prvom tjednu ožujka (svi roditelji koji su dostavili predbilježbu) službeno će biti obaviješteni o mogućnostima prihvata i upisa djeteta u vrtić.

  Prednost pri upisu imaju :
  • djeca roditelja koji su već korisnici našeg programa
  • djeca roditelja koji su tijekom 2017/2018 dostavili predbilježbe za mogući upis

  Predbilježbe se mogu dostaviti na predviđenom formularuhttp://www.mali-istrazivac.hr/userfiles/pdfs/FPD.pdf koje roditelji mogu dostaviti

  • putem e-maila na ravnatelj@mali-istrazivac.hr

  • osobnim dolaskom u Upravu vrtića 
  http://www.mali-istrazivac.hr/gdje-smo)

  Nakon navedenog roka i dalje ćemo zaprimati i ažurirati predbilježbe, ali će upisi biti mogući ukoliko :
  • netko od roditelja čiji smo zahtjev zaprimili odustane od upisa
  • ne budemo popunili upisni kapacitet za 2019/2020. godinu u prvom (gore navedenom) roku

 • PONUDA LOGOPEDSKIH TRETMANA U VRTIĆU

  03. listopad 2018.

  Kako bismo pružili što kvalitetniju uslugu prihvata povećali smo broj članova stručno razvojne službe našeg vrtića. Tako uz pedagoginju, psihologinju i zdravstvenog voditelja vrtića od veljače 2018.. godine imamo i  logopedinju Doru Pribanić.

  Prisustvo logopeda u vrtiću višestruko je korisno jer je kao stručnjak ovog profila  kontinuirano uključena u ukupan odgojno-obrazovni proces kako bi pružili podršku odgojiteljima u dijelu logopedske procjene svakog polaznika našeg vrtića na području vještina socijalne komunikacije (združena pažnja, komunikacijske funkcije i sredstva), jezičnog razumijevanja, jezične produkcije, izgovora (artikulacija pojedinih glasova, tečnost, ritam i tempo govora), glasa i procjene pred- vještina čitanja i pisanja (fonološka svjesnost, imenovanje, grafomotorika, vizualna percepcija, pripovijedanje).

  Zapošljavanje logopeda dodatno je  motivirano podrškom i  željom dijela roditelja da logopedsku procjenu i dijagnosticiranu potrebu logopedskih tretmana za određeno  dijete provodimo u okviru vrtića.  Naša Dora provodi  logopedske procjene sve upisane djece i predlaže stručno djelovanja u odnosu na postavljenu procjenu u izravnom kontaktu s roditeljima djeteta kojem je potreban određeni logopedski tretman.

  Da li će se roditelj odlučiti navedene tretmane provoditi u vrtiću ili u nekoj drugoj specijaliziranoj ustanovi ovisi o osobnom odabiru roditelja na koji nikako ne utječemo.

  Osobno smo mišljenja da logopedski tretmani :

  • Omogućavaju djeci da u jutarnjim satima kad su djeca motivirana i odmorna daleko lakše  pristupaju logopedskim tretmanima (u poznatom okruženju)

   

  • Omogućavaju roditeljima više slobodnog vremena budući da ne trebaju (nakon posla) voditi svoje dijete na potrebne logopedske tretmane koje je naša logopedinja stručno odradila  u vrijeme boravka djeteta u vrtiću
 • NOVINA U NAŠIM PROGRAMIMA

  07. ožujak 2018.

  NOVINA U NAŠIM PROGRAMIMA

  • STRUKTURIRANI ENGLESKI JEZIK

  Ponuda strukturiranog oblika učenja ENGLESKOG JEZIKA posljedica je želje roditelja ali i našeg osobnog promišljanja. Zamišljen je kao nadopunu postojećem situacijskom učenju engleskog jezika u koji su od upisa uključena sva djeca u našem vrtićiu . Strukturirani oblik nudimo djeci u dobi od treće godine života do polaska u školi .

  Izabrali smo OXFORDOV program ranog učenja engleskog jezika kao i radne listove koji prate ovaj program.

  Program će se provoditi  svake godine od 15. rujna do lipnja  kroz 8 mjesečnih ciklusa (64 sata). Djeca će se u program uključivati  2x tjedno po 45 min.

  Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač  koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak , usvajali znaje jezika do razine B2 i C1 kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli  u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i engleskog programa.

  • TALIJANSKI JEZIK

  Razlozi zašto učiti TALIJANSKI JEZIK su mnogobrojni:

  Talijanski jezik ubraja se u grupu romanskih jezika, službeni je jezik u nekoliko zemalja, a njime se koristi oko 70 milijuna ljudi. Peti je jezik po redu učenja stranih jezika u svijetu, što govori o velikom interesu za učenje i korištenje ovog stranog jezika. Dok su talijanska kultura i povijest ishodište umjetnosti, arhitekture, glazbe i kuhinje. Poznavanje stranih jezika neizbježna je sastavnica vremena u kojem živimo. Potreba odgoja za demokratizaciju osobito je važna, a pri tome strani jezici zauzimaju sve važnije mjesto. Razvoj novih medija i sredstava komunikacije doveo je do toga da danas prosječna osoba poznaje ljude diljem svijeta, da s njima komunicira, putuje, otkriva nove kulture, a pritom se komunikacija odvija na jeziku koji nije materinji.

  Program ranog učenja talijanskog jezika će se provoditi  svake godine od 15. rujna do lipnja  kroz 8 mjesečnih ciklusa (64 sata). Djeca će se u program uključivati  2x tjedno po 45 min.

  Materijal za učenje koji smo izabrali je Raccontami 1 libro koji će se kasnije nadopunjavati novim materijalima (u skladu s brzinom usvajanja talijanskog jezika svakog djeteta uključenog u ovaj program).

  Nositelji programa: Odgojitelji Dječjeg vrtića Mali istraživač  koji su u protekle dvije godine intenzivno pohađali školu stranih jezika Cvrčak , usvajali znaje jezika do razine B2  kako bi uz dodatne metodičke vježbe koje su prošli  u istoj školi stranih jezika postali vrsni nositelji svih kraćih jezičnih programa, pa i talijanskog programa.