Dječji vrtić Mali istraživač
Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti i događanja

  • Pažnja

    05. svibanj 2014.

    Potpuno je netočno i neistinito tvrditi kako dijete rane dobi ne može zadržati pažnju duže od nekoliko minuta niti se fokusirano baviti nekom aktivnošću. Kada dijete ima slobodu birati čime će se baviti, gdje, kada, s kim i koliko dugo, a u podržavajućoj atmosferi i bogatom, poticajnom okruženju, tada dijete može (i to čini) duboko uroniti u aktivnost, koncentrirano i dugo se baviti onime što ga zanima. Najbolji dokaz za to su dokumentirane svakodnevne, spontane aktivnosti djece koje potiču kod djeteta čitav niz misaonih procesa, motoričkih aktivnosti, socijalnih interakcija... Koje i kakve će to aktivnosti biti te koliko će dugo trajati najbolje može odrediti dijete samo jer iz djeteta, njegovih potreba i interesa te aktivnosti i proizlaze.