Dječji vrtić Mali istraživač
Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti MALIH ISTRAŽIVAČA

Novosti i događanja

 • Priča s tri kraja...

  13. listopad 2022.

  U sklopu Erasmus dana naša skupina Vjeverica izradila je jednu priču, ali ne običnu priču nego priču koja ima tri moguća kraja. Zašto bi priče uvijek imale isti završetak kada je moguće toliko različitih scenarija. Priču su izradili u besplatnom programu Twine, izmaštali različite zaplete i dodali svoje crteže. U našoj garderobi čeka vas mala izložba, a zainteresirani roditelji priču mogu pogledati u vrtiću.

  Na stranici twinery.org možete stvoriti svoje nove priče, a mi smo u isčekivanju  vaših kućnih priča J

  Dječji vrtić Mali istraživač u sklopu Erasmus + programa „Koračajmo zajedno“ radi na izgradnji obrazovanja budućnosti, a jedan od ciljeva je razvijati i naučiti nove i suvremene metode u odgoju i obrazovanju. Ova aktivnost potaknuta je tečajem „Boost your ICT skills“ organizacije ETI Malta na kojoj su sudjelovale naše odgojiteljice. Marina želimo da nam i dalje širiš nova znanja i svoje idejeJ, ali ne običnu priču nego priču koja ima tri moguća kraja. Zašto bi priče uvijek imale isti završetak kada je moguće toliko različitih scenarija. Priču su izradili u besplatnom programu Twine, izmaštali različite zaplete i dodali svoje crteže. Na sljedećoj poveznici možete pogledati priču, a u našoj garderobi čeka vas mala izložba.

  https://www.erasmusdays.eu/

   

 • Erasmus + program mobilnosti

  12. listopad 2022.

  Naše odgojiteljice Ema Drokan i Mihaela Perković otputovale su ovaj tjedan u sklopu Erasmus + programa na tečaj u Portugal. Tečaj organizacije Euneos „How to make your school more international“ održava se u prekrasnom Portu, a cilj tečaja je steći znanja i kompetencije kako učiniti ustanovu internacionalnijom, ostvariti nove međunarodne suradnje i pokrenuti nove projekte. I sada jedva čekamo da nam se vrate s novim idejama J

 • DRAMSKI PROGRAM I PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU U PRODULJENOM RADNOM VREMENU VRTIĆA, EU PROJEKT „KORAK NAPRIJED“

  23. rujan 2022.

  Dječji vrtić „Mali istraživač“ od 13.01.2022. kontinuirano provodi odgojno obrazovni rad u produljenom radnom vremenu vrtića, od 16:30 do 18:30 sati. Osim redovitog odgojno obrazovnog rada u produljenom radnom vremenu vrtića  provode se  i 2 posebna programa –dramski program i program za potencijalno darovitu djecu.

  Kroz ponudu dramskog programa djeca usvajaju vještine za kreativno izražavanje, te se potiče cjeloviti razvoj djeteta. Dramatizacijom i čitanjem slikovnica razvija se dječja mašta i bogati rječnik. Djeca aktivno sudjeluju u osmišljavanju dramskih predstava i izradi lutaka. Provođenje aktivnosti s ciljem prepoznavanja darovite djece od izuzetne je važnosti jer zahtjeva drugačiji pedagoški pristup. Ta su djeca radoznala, samokritična, imaju pojačanu želju za usvajanjem novih znanja, a ako nisu prepoznata kako darovita često ih se prepoznaje kao djecu s poteškoćama u ponašanju koja imaju poteškoće u ostvarivanju socijalnih kontakata. Aktivnosti programa program omogućava potencijalno darovitoj djeci razvoj kognitivnih sposobnosti, samopouzdanja, socijalnih vještina i kreativnosti.

  Oba programa imaju verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a dostupna su djeci koja ostaju u produljenom radu vrtića.

  Produljeni rad vrtića jedna je od aktivnosti projekta „Korak naprijed“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.935.003,01 KN. Svrha projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića s postojećih 10 na 12 sati odgojno obrazovnog rada, izmicanjem dežurnih skupina, a kroz kontinuirani odgojno obrazovni rad, u periodu od 6:30 do 18:30 sati.

  Glavni očekivani rezultati koji će se postići projektom su:

  • Uvođenje odgojno obrazovnog rada u produljenom radnom vremenu  za 217 djece
  • Ojačani kapaciteti svih stručnih djelatnika i odgojitelja za rad s djecom
  • Poboljšani materijalni uvjeti smještaja i boravka djece
  • Razvijeno i izrađeno 5 novih posebnih programa kojima će se dodatno obogatiti odgojno obrazovni rad

  Dodatne informacije o projektu dostupne su putem sljedećih kontakata:

  Dječji vrtić “Mali istraživač”

  Ljiljana Vukšić, ravnatelj, voditelj projekta

  Mob : 099 444 888 1

  Email: ravnatelj@mali-istrazivac.hr

 • Nabavljena specijalizirana didaktika i oprema za rad s djecom

  14. rujan 2022.

  U Dječji vrtić Mali istraživač stigla je nova didaktika i oprema za rad s djecom!

  Didaktička oprema i specijalizirana oprema nabavljeni su u sklopu projekta Korak naprijed, kojeg provodi Dječji vrtić Mali istraživač, a sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

  Ukupna vrijednost projekta Korak naprijed iznosi 2.935.003,01 KN, a projekt traje 20 mjeseci.

  Didaktička oprema koja je  nabavljena  namijenjena je  djeci urednog razvoja, a poseban dio specijalizirane didaktike namijenjen je djeci s razvojnim poteškoćama.

  Sva nabavljena oprema  i namještaj nastaviti će se koristiti i nakon završetka EU projekta što će omogućiti institucionalnu održivost projektnih ciljeva i rezultata.

   

  Dodatne informacije o projektu dostupne su putem slijedećih kontakata:

  Dječji vrtić “Mali istraživač”

  Ljiljana Vukšić, ravnatelj, voditelj projekta

  Mob : 099 444 888 1

  Email: ravnatelj@mali-istrazivac.hr

 • I OVE PEDAGOŠKE  GODINE  - DULJI RAD DJEČJEG VRTIĆA  MALI ISTRAŽIVAČ KROZ SUFINANCIRANJE IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

  06. rujan 2022.

  Dječji vrtić Mali istraživač i ove pedagoške godine nastavlja s provedbom projekta Korak naprijed, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

  Sredstva dobivena iz ovog projekta omogućiti će:

  • organizaciju rada vrtića koji odgovara potrebama zaposlenih roditelja (produljen rad vrtića)- koji podrazumijeva izmicanje dežurnih skupina i kontinuirani odgojno obrazovni rad do 18.30 sati, te na taj način omogućava usklađenost poslovnog i privatnog života;
  • obogaćivanje produljenog rada besplatnim posebnim programima (dramski program,  program rada s potencijalno darovitom djecom);
  • jačanje kapaciteta stručnih suradnika i odgojitelja za rad s djecom;
  • opremanje dječjeg vrtića didaktičkom opremom;
  • razvoj i izradu 5 novih posebnih programa koji će se verificirati pri nadležnom Ministarstvu 
     znanosti i obrazovanja i dodatno obogatiti odgojno obrazovni rad.

  Ukupna vrijednost projekta „Korak naprijed“ iznosi 2.935.003,01 KN.

  Za sve dodatne informacije o projektu i mogućnosti uključivanja djece u produljeni rad vrtića:

  Dječji vrtić “Mali istraživač”

  Ljiljana Vukšić, ravnatelj, voditelj projekta

  Mob : 099 444 888 1

  Email: ravnatelj@mali-istrazivac.hr