Dječji vrtić Mali istraživač
Zahtjev za sufinanciranje

Zahtjev za sufinanciranje

Zahtjev za sufinanciranje

Polja označena zvjezdicom ( * ) su obavezna.

Obavijest o sufinanciranju redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu od 1.1.2021.

Molim da mi se utvrdi iznos sufinanciranja redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba od 1. siječnja 2021.
Radi utvrđivanja iznosa sufinanciranja redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba od 1. siječnja 2021. godine sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20), pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeću izjavu.
Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.
Izjavljujem da zajedničko kućanstvo čine:
kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su dolje navedeni podaci istiniti i da služe za utvrđivanje prava na sufinanciranje redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz sredstava proračuna Grada Zagreba za dijete
Potvrđujem
Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pravila privatnosti na ovoj web stranici.