Dječji vrtić Mali istraživač
Ritmika i ples, klasični balet

Ritmika i ples, klasični balet

Kraći programi

Sportski program

Današnji životni stil kojeg karakterizira užurbanost dovodi do veoma niske zastupljenosti tjelesnih aktivnosti u našem životu, pa tako i kod djece predškolske dobi. Znajući da su tjelesne aktivnosti važan korak u prevenciji prekomjerne težine djeteta, deformacija lokomotornog sustava i od oboljenja krvožilnog sustava, a i sada, već brojna istraživanja iz područja kineziologije govore u prilog korisnosti, odn.potrebe za tjelesnim vježbanjem u djece predškolske populacije, potrebno je motivirati djecu od najranije dobi da budu fizički aktivna.  Stoga smo uveli sportski program u organizaciji zapo vrtića koji se temelji na potrebi djeteta za kretanjem putem igre i zabave kao osnovnoj aktivnosti djeteta u veseloj i opuštajućoj atmosferi bez naglašenih napora i opterećenja s krajnjim rezultatom. Sve to, uz poštivanje razvojnih karakteristika djece i razvojno primjeren program ima za svrhu poticanje cjelovitog razvoja djeteta.Provoditelj programa je zaposlenik vrtića, kineziolog Robert Bujanić.

Sportski program Sportski program Sportski program

Program ranog učenja njemačkog jezika

Djeca u dobi do 8. godine života pokazuju maksimum za usvajanje jezika kao sredstva komunikacije, i maksimum sluha za jezičnu melodiju, predškolsko doba je optimalno vrijeme za upoznavanje stranog jezika, ali i njegove kulture. Budući da dijete ima želju za istraživanjem, spoznavanjem i učenjem, sustavno usvajanje svega pa i  stranog jezika treba započeti upravo u toj dobi. Stručnjaci lingvistike drže da je početak učenja stranog jezike prije 6. godine optimalan jer je prisutna sposobnost oponašanja pravilnog izgovora i usvajanja jezika bez stranog akcenta.

 

Razlozi zašto učiti njemački jezik su mnogobrojni, od sporazumijevanja s velikim brojem ljudi u Europi, njemački je najrasprostranjeniji materinski jezik u Europi i jedan od tri radna jezika Europske unije. Hrvatsku godišnje posjeti više od dva milijuna turista s njemačkog govornog područja, sve veći dio gospodarske suradnje Hrvatske odvija se s njemačkim govornim područjem, a na njemačkom govornom području nalazi se većina visokih učilišta i znanstveno-istraživačkih institucija u Europi.  Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa, kao i sve gore navedeno, osmišljen je kvalitetan program ranog usvajanja njemačkog jezika  čiji su nositelji zaposlenici vrtića- odgojitelji i psiholog

Program ranog učenja njemačkog jezika Program ranog učenja njemačkog jezika Program ranog učenja njemačkog jezika

Ritmika i ples

Cilj programa kreativnog plesa je približavanje plesne umjetnosti djeci kroz umjetnički doživljaj i izražavanje, stjecanje osnovnih znanja i vještina u plesu, otkrivanje i razvijanje plesne nadarenosti, poticanje stvaralaštva, te poticanje na međusobno uvažavanje i suradnju. Kroz program kreativnog plesa dijete razvija svoju kreativnost i maštovitost, sluh i ritam, te pamćenje i upoznaje se s osnovnim pojmovima u plesnoj umjetnosti. Putem ovog programa djeca će biti uvedena i u svijet glazbe, čime će razvijati daljnji senzibilitet za umjetnost i kulturu

Ritmika i ples Ritmika i ples Ritmika i ples

Klasični balet

Osmišljen na jednostavan i zabavan način kako bi omogućio djeci usvajanje znanja o baletnoj terminologiji, specifičnim kretanjima i tradiciji klasičnog baleta. Klasični balet razvija dječji smisao za estetiku pokreta, koncentraciju, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost, potiče međusobno uvažavanje i suradnju pokretom. Program klasičnog baleta za predškolsku dob čini bazu daljnjeg plesnog obrazovanja budući da je klasični balet temelj svih ostalih plesnih stilova

PROVODITELJI PROGRAMA: odgajateljice Dječjeg vrtića Mali istraživač koje imaju diplome Škole za klasični balet - plesač klasičnog baleta, dugogodišnje iskustvo u provedbi ovog programa kao plesni pedagozi i posebna priznanja na raznim natjecanjima.

Klasični balet Klasični balet Klasični balet

Dramski Program

Djeca su danas izložena raznim medijima od; televizije, interneta, mobitela koji često privlače veliku pažnju gledatelja, ne nudeći zapravo stvarno iskustvo i doživljaj. Nalaze se u ulogama pasivnog gledatelja.  Zato je važno djeci omogućiti vrijeme za maštanje, mirno razmišljanje, istraživanje svojih iskustva, kreativno stvaranje, aktivno kreiranje mogućih situacija, prerađivanje zbunjujućih i novih situacija i sl. Ideja organizacije DRAMSKOG PROGRAMA u vrtiću je omogućiti djetetu vrijeme za istraživanje i produbljivanje svojih iskustava te uživanje u kreativnom zanosu koji pruža scenska igra.

 

Pripremi umjetničkog konteksta treba pristupiti stručno, nudeći promišljeno bogatstvo raznih materijala i aktivnosti, jer upravo takvo okruženje djecu poziva na igru i stvaranje. Predmeti svakodnevne uporabe u trenu postaju poticaji i rekviziti kojima djeca nadograđuju svoju imitativnu – simboličku igru u igru uloga (kuhača može postati čarobni štapić, veliki sladoled,  prekrivač za lutke plašt, a kutija s čarobna škrinja s predmetima). Prihvaćanje djetetove prirodne kreativnosti, koje tijekom odgojno – obrazovnog procesa dijete izražava, treba pažljivo  njegovati, poticati i razvijati različitim oblicima izražavanja i stvaranja. Najveći značaj je u tome da dijete dobije dovoljno ljubavi, slobode, zabave i moći. Djeca koja kroz različite umjetničke aktivnosti kontinuirano uče različite modalitete verbalne i neverbalne komunikacije, upoznaju se s različitostima i njihovim vrijednosnim sustavima, kulturnim i civilizacijskim, lakše će i konstruktivnije prihvaćati i razumijevati zajednicu i sudjelovati u njenom životu.

Dramski Program Dramski Program Dramski Program